Thông tin bài hát

view more

[Beat] Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa Giá bán: 150,000 đ - 8 $

Giá bán: 150,000 đ - 8 $

Ca sỹ: Ngọc Tân

Thể loại: Nhạc Tiền Chiến, Cách Mạng