Nhạc Phối Mới - Phối Sáng Tác

Nhạc Phối Mới - Phối Sáng Tác

Những bài hát này là đặt hàng Độc quyền - Phối mới và Phối sáng tác, và khách hàng được Độc quyền sử dụng Beat này Chúng tôi sẽ không sử dụng hay rao bán mà chỉ đăng Demo nghe thử (có bản quyền quảng cáo kèm theo) tại mục này. Để khách hàng có thể tham khảo phong cách âm nhạc, cũng như chất lượng Phối nhạc Beat mới cho sáng tác riêng hoặc đặt phối mới theo phong cách khác hoàn toàn từ những bài có sẵn - của chúng tôi.
  • Tên bài hát
  • Ca sỹ
  • Giá
  • Thao tác