Thông tin bài hát

view more

[Beat] Non Sông Ngàn Năm Gấm Vóc Giá bán: 100,000 đ - 5 $

Giá bán: 100,000 đ - 5 $

Ca sỹ: Nhóm Dòng Thời Gian, Khánh Ly

Thể loại: Nhạc Quê Hương, Truyền Thống