Thông tin bài hát

view more

[Beat] Bụi Phấn Giá bán: 150,000 đ - 8 $

Giá bán: 150,000 đ - 8 $

Ca sỹ: Lương Bích Hữu

Thể loại: Nhạc Bạn Bè, Trường Lớp