Thông tin bài hát

view more

[Beat] Mashup: Bụi Phấn - (Bụi Phấn, Bài Học Đầu Tiên, Ngày Đầu Tiên Đi Học) Giá bán: 500,000đ - 25 $

Giá bán: 500,000đ - 25 $

Ca sỹ: Tốp Ca SIDO

Thể loại: Nhạc Bạn Bè - Trường Lớp