Thông tin bài hát

view more

[Beat] Lên Đàng Giá bán: 200,000đ - 10 $

Giá bán: 200,000đ - 10 $

Ca sỹ: Tùng Lâm, Vũ Bảo, Nhóm Mắt Ngọc

Thể loại: Nhạc Đỏ - Tiền Chiến - Cách Mạng