Thông tin bài hát

view more

[Beat] Non Sông Ngàn Năm Gấm Vóc Giá bán: 100,000đ - 5 $

Giá bán: 100,000đ - 5 $

Ca sỹ: Mỹ Linh, Vương Long, Nhật Thủy, Lương Huy, Kiều Minh

Thể loại: Nhạc Quê Hương - Truyền Thống