Bài hát: Tiếc Thương
Ca sĩ: Alder


Bài hát được Hòa âm - Phối khí bởi STEP ONE BEAT

Các bạn có thể nghe thBeat ti đây:

[Beat] Tiếc Thương - Alder (Phối sáng tác)


Thông tin liên hệ:

Phone: 01666 494 010 | Yahoo: StepOneBeat | Email: admin@steponebeat.com