Thân tặng các bạn bản Karaoke HD:

Gửi Em Lời Xin Lỗi - Đăng Khôi