Giá: 100.000 VNĐ

Các bạn có thể mua Karaoke bằng cách chuyển khoản ngân hàng
Hoặc thanh toán bằng thẻ nạp điện thoại

Chúng tôi sẽ gửi Karaoke qua Yahoo, Email hoặc Link download tùy theo nhu cầu mà bạn cần.


Hướng dẫn chi tiết các cách giao dịch tại trang dưới đây:
"Cách giao dịch"Thông tin liên hệ:

Phone: 01666 494 010 | Yahoo: StepOneBeat | Email: admin@sieuthibeat.com