[Beat] Liên Khúc: Hành Quân Xa - Trên Đồi Him Lam - Chiến Thắng Điện Biên (Giai Điệu Tự Hào) (Phối chuẩn)


Giá: 400,000 VNĐ

    

Click "BUY NOW" để mua bằng Paypal - Click "THANH TOÁN" để mua bằng thẻ điện thoại

 Sau khi mua chúng tôi sẽ gửi Beat/Karaoke vào địa chỉ email trong Paypal của bạn.

Chúng tôi sẽ gửi Beat cho bạn trong vòng sớm nhất ngay sau khi nhận được tiền.
Các bạn có thể nhận Beat qua Yahoo, Email hoặc Link download tùy theo nhu cầu mà bạn cần.