Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục
Xem: 1785|Trả lời: 1

Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 29-1-2013 12:03:39 |Hiện toàn bài
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)8 x% ^% `( x" I+ Z* f
! F3 A, E: R) z: n% L% k+ n" |
Waves là bộ Mastering chuyên nghiệp , được các nhà làm nhạc đánh giá cao về tính năng Mix âm thanh chất lượng của nó. Bộ Waves All Plugins Bundle Tổng hợp các plug-in hiệu chỉnh âm thanh của Kick, Bass, lead, synh, Vocal.................- ~  u  j" A$ C7 L
Bất kỳ thể loại nhạc nào cũng có thể  sử dụng Bộ wave. Các nhà làm nhạc nổi tiếng thế giới như Tiesto, Armin van buuren , David Guetta, Avicii, Hardwell........đều sử dụng Bộ này để Mastering. $ {7 \3 ^7 `3 {
Ở nước ngoài , để có được bản quyền bộ này người làm nhạc sẽ phải mất cả nghìn đô.1 _( f7 _% k$ n4 K
Đây là bộ được rack từ những người Nga, được sử dụng vĩnh viễn.1 V" }2 c# U/ ?) J0 O! q& I% s
# Z7 A- k6 Y1 I& k
Dowload hướng dẫn cài đặt (PDF)( l, N+ w& c- W6 s# w
/ l) D: ^# q4 a) ]5 i6 u, h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., r" N& {) Z9 B( m
! O. q( O! T1 q, h9 Y7 l
Waves All Plugins Bundle v9r4 x86 x64  [Bloomberg New Media]% C% J  k  ^& {0 i1 B
SIZE: 868 (Mb)8 a5 l/ X5 m7 P  Y8 M; t  I
10 part
: V" x' a3 t7 J) J7 i% E4 ~8 C
& ]/ }; @( _- C/ K! G' J8 ^Dowload link:
  q" h4 A' \& F- V* {
$ ^/ k+ q) Z& b  P$ KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% Q7 Z9 A0 b7 I/ Q0 S, E  MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- |7 S4 ]4 w( O7 I* F5 NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 t+ C7 W. \: i2 L; t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 V0 K9 \: V2 [: U) ~3 n' JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 v5 l2 \0 l9 S! b# {2 g% `& s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 X% Y0 K) R8 Y! t) }9 D2 a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 k' R: {0 z3 a, p% X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 p0 Q2 A  T$ _3 S5 Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! a. A* x8 P: o$ r3 n8 DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ f; w% A  S, l7 r, A: y, x

0 d% H# i9 N+ Q4 \) l OR6 o6 c1 o3 t2 _; w, }* s$ w' R+ F
4 u) j- I5 u( g" f1 b6 I( [& Y' X* S' F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 {% |) t# J2 Y2 ^/ C9 Z5 g- Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% z7 A3 `# Z- M  O0 BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; K) X4 J- e& p  v* d3 W! w: x
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 Z/ r+ L. ^; h; x4 ]( @Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; P' g; K, \6 j0 s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' k- |4 x; `6 V5 @- l5 HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ K0 g- h: V% u$ K5 p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% O/ i9 M5 p! D8 s! }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ ?  H8 S' {0 q! X* u$ D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& Z& {) D1 q. a% A- Q! B5 d. E* e

& R  Z# B0 I9 ~! H+ T# \. z OR
! `* F, ]( O+ O; f% q
" Y$ i) P- B. mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, {2 ?9 U. W2 y5 j$ [, M: ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; M+ e# F1 Y8 [  L7 V$ q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  j! x- L# ?. JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& {% z; I! Q  W: K& c( {' d& Q/ d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  h) W: [% `' K; ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ S' h* p# m, }. T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 y2 a8 T) N& ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ i, L, x4 J- T0 `6 o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# @' o8 Q& m$ A/ q( k, F2 |5 V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
***** Chia sẽ với bạn bè bằng cách *****

Copy đường link dưới đây gởi tới Nick Yahoo bạn bè !

Rank: 1

Đăng lúc 21-8-2013 10:23:58 |Hiện toàn bài
hướng dẫn sự dụng được không anh

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Một dịch vụ của

Các dịch vụ khác: Space

Giao diện design by RedFlame

Lên trên Lên trên