Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục
Xem: 1734|Trả lời: 1

Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 29-1-2013 12:03:39 |Hiện toàn bài
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
3 ^& `# Q8 B  g" v8 d6 }
' K  h+ p0 i* \/ eWaves là bộ Mastering chuyên nghiệp , được các nhà làm nhạc đánh giá cao về tính năng Mix âm thanh chất lượng của nó. Bộ Waves All Plugins Bundle Tổng hợp các plug-in hiệu chỉnh âm thanh của Kick, Bass, lead, synh, Vocal.................# q1 [! B% j1 h4 Y4 v& k
Bất kỳ thể loại nhạc nào cũng có thể  sử dụng Bộ wave. Các nhà làm nhạc nổi tiếng thế giới như Tiesto, Armin van buuren , David Guetta, Avicii, Hardwell........đều sử dụng Bộ này để Mastering.
0 v& u+ \$ K4 ^3 {$ gỞ nước ngoài , để có được bản quyền bộ này người làm nhạc sẽ phải mất cả nghìn đô.
7 N: I+ L1 p' o* f  ]( R3 T. D# V0 aĐây là bộ được rack từ những người Nga, được sử dụng vĩnh viễn.
( q! O+ Y$ H( _7 d' Q' b
" N* m" z) @8 N7 [Dowload hướng dẫn cài đặt (PDF)+ j0 A2 }9 }( U/ X( s
7 I6 |& e: N, E- E. G7 S- {9 e; Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* I1 g5 Q* ]5 R1 w6 L& a: T
+ @  o; `7 \, O* g/ n2 oWaves All Plugins Bundle v9r4 x86 x64  [Bloomberg New Media]
) {( p8 A! ?  L! }SIZE: 868 (Mb)6 S: l. h6 @" y% I1 K
10 part. }/ i& d! c1 g' O6 x' R9 h* d
1 P. k1 ]1 i1 A
Dowload link:/ i% o. \2 T( q* ?; V2 P/ ^

) E( v& l6 A7 W; t4 }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% b6 h2 s' f2 E/ D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 W+ Z. R# j+ E! \# Z9 E$ m5 Q9 dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 H1 }$ N5 K& z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 K5 O, k! w' W/ s) r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# Z& ]$ h+ x! u% v% }3 Z/ r: B6 I$ a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 u. y2 Q! x# u0 }% @, d/ aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; ]7 J$ y* a" j% h& DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ g% L# s3 c2 |) {0 t; K; B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ Q2 s) N. I2 G% Q: R, K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 Q3 R1 f8 R9 X1 {- z3 E3 P
, Z4 W% ^+ I% N$ f- A* o OR$ `4 T* @$ O$ R7 p* X/ Q

! {1 q. K5 Y8 z8 cBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 @$ `. q' I9 e; |0 zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., Z3 m$ A7 O) F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ @7 D$ p# r# w9 Z# h2 j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 p4 I7 M6 L4 ^2 D- hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" a& `9 j0 K& W- `  u( C. ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 f, g, m* _" Q5 E& R# n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ s  Z9 P, T# y, G+ D' BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 X; K& Z1 K4 m% y$ g; A  ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 B- u; H1 i8 H- B, t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 U: f3 Y2 s7 c+ T- `( Z1 h

) x; o  P4 S) s( _' `: J0 m OR
8 x0 O5 D9 k) u( Q. H; l- [
( `: j% C& ]/ e: o* tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 B0 r3 f6 o* M1 Y! w" I, M8 z' {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ p! c( V- v8 Z$ M! c, t2 J
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# ?+ e2 m+ n6 U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: B5 I, W  E) T! F! X; Y4 k: {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 m& {0 ^6 X' e, Y' p8 v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; t# K& t$ h$ u( v4 j: B* [& ^6 v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; R8 a1 G$ `4 k; R  H4 A8 I  L- zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  u' {6 M& u! L1 {0 n; w3 ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., |- X9 G4 _" x% u2 P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
***** Chia sẽ với bạn bè bằng cách *****

Copy đường link dưới đây gởi tới Nick Yahoo bạn bè !

Rank: 1

Đăng lúc 21-8-2013 10:23:58 |Hiện toàn bài
hướng dẫn sự dụng được không anh

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Một dịch vụ của

Các dịch vụ khác: Space

Giao diện design by RedFlame

Lên trên Lên trên