Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục
Xem: 1885|Trả lời: 1

Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 29-1-2013 12:03:39 |Hiện toàn bài
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)0 `- {2 \" c' o" {
; S" ~% y  h4 j% ~* l2 f
Waves là bộ Mastering chuyên nghiệp , được các nhà làm nhạc đánh giá cao về tính năng Mix âm thanh chất lượng của nó. Bộ Waves All Plugins Bundle Tổng hợp các plug-in hiệu chỉnh âm thanh của Kick, Bass, lead, synh, Vocal.................2 G5 _* |: J: n: R, j" {+ B
Bất kỳ thể loại nhạc nào cũng có thể  sử dụng Bộ wave. Các nhà làm nhạc nổi tiếng thế giới như Tiesto, Armin van buuren , David Guetta, Avicii, Hardwell........đều sử dụng Bộ này để Mastering.
" J* O, p' S( h) `+ K( O& |Ở nước ngoài , để có được bản quyền bộ này người làm nhạc sẽ phải mất cả nghìn đô." m% {. x  Y/ k+ S4 w! c
Đây là bộ được rack từ những người Nga, được sử dụng vĩnh viễn.- j8 \' Z+ ^: R0 \" n
9 ?8 @4 b  B' z6 h  ~  o) K5 C) w
Dowload hướng dẫn cài đặt (PDF)
: ]# l7 K- ~$ r" d+ v , }8 g7 K$ k9 U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 E, v) S+ T3 {6 t* L% q
2 F% w/ L; s# {2 d' k8 XWaves All Plugins Bundle v9r4 x86 x64  [Bloomberg New Media]( k: k" K; [0 ]- X
SIZE: 868 (Mb)
9 k: s+ R' u3 y3 ^+ d10 part9 L( o8 d0 M/ b5 s

2 l5 E, Z, ^0 l) v/ t6 ?* lDowload link:
; W7 c2 N  @( U3 b  `. A! G
: C/ F* X. S' }; `Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ m! X% Q7 I  [4 WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 ?; J+ D$ Y* S. _. q) V- f' |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 J2 X6 Q; w* |- gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 G/ M# W. b( O/ ~+ U  vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  z% t% p4 m- e0 \  w" M( v! C& j9 u  b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# L5 c$ g$ b+ l: {) C' ?% k' V3 `( aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ P3 P$ ^) W& r+ P  y5 A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 n& L, y6 i* ^, a' K( kBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% |+ m  c" K3 x0 h& n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% r- _) _1 {* S7 ?, p+ T+ W, @
/ V2 E2 S. V+ n: P OR
+ _; t- W0 c3 e$ w' w( x4 q * L! S$ [! n7 N$ U; }% ^  m3 `# q! g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' U9 V1 O- m/ N( b5 b; X0 I0 ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 J' _8 I' k( x# P. [. B* w- B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 ?4 M9 o0 L' `$ Y$ A+ ^" @( ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ }" P  c( I. x" l+ ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) [) f  q( }$ S' j5 Y6 U9 wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 x+ t) t* r, f2 b* ~5 ?  s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) r$ s! `+ G6 w4 c. E3 l- @2 [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' n9 y- m3 u# R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; f. J4 S. z7 I1 D9 E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. o6 S2 f5 Y0 H$ i0 j# O
( a) c' G0 E& n OR
. H' m+ Q, e7 G' @' O, B$ c 4 U, C! X  T- `+ P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 f* w- ~; Z- }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& V' m2 G/ o+ k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) n* ~. U+ G$ L+ E6 x$ a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) {2 ~5 R! d. \# ]8 ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 ~5 V( j  g4 u$ YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 ]2 z* ^( r; ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 u7 t( r; q" [% oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* r3 ?1 R1 k6 t. V. `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* k$ ^+ T. _6 K# ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
***** Chia sẽ với bạn bè bằng cách *****

Copy đường link dưới đây gởi tới Nick Yahoo bạn bè !

Rank: 1

Đăng lúc 21-8-2013 10:23:58 |Hiện toàn bài
hướng dẫn sự dụng được không anh

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Một dịch vụ của

Các dịch vụ khác: Space

Giao diện design by RedFlame

Lên trên Lên trên