Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục
Xem: 1850|Trả lời: 1

Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 29-1-2013 12:03:39 |Hiện toàn bài
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
7 e8 L1 h4 W$ Y( M6 B! v/ j
' n8 c& c" k6 R( kWaves là bộ Mastering chuyên nghiệp , được các nhà làm nhạc đánh giá cao về tính năng Mix âm thanh chất lượng của nó. Bộ Waves All Plugins Bundle Tổng hợp các plug-in hiệu chỉnh âm thanh của Kick, Bass, lead, synh, Vocal.................! i1 s3 g. m# j# f3 z( \
Bất kỳ thể loại nhạc nào cũng có thể  sử dụng Bộ wave. Các nhà làm nhạc nổi tiếng thế giới như Tiesto, Armin van buuren , David Guetta, Avicii, Hardwell........đều sử dụng Bộ này để Mastering. # P1 T: L4 {7 A! `' P
Ở nước ngoài , để có được bản quyền bộ này người làm nhạc sẽ phải mất cả nghìn đô.
- C- w1 t7 @- ~3 i7 \Đây là bộ được rack từ những người Nga, được sử dụng vĩnh viễn.3 l% t8 F0 T/ w( X; @9 w' p' X

- j( |( r  b, C3 O, LDowload hướng dẫn cài đặt (PDF)
6 f8 P! m0 b" r8 [5 A
( _7 y. S, ?7 g8 KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ r: x" [- k4 L4 X- L
5 Z% O; K* }( \# z' CWaves All Plugins Bundle v9r4 x86 x64  [Bloomberg New Media]- q, P6 ?, q2 J$ r/ A/ h
SIZE: 868 (Mb)& }" v5 C# s7 w. U. g% C" J
10 part! T1 k( i0 K+ }. X
' }9 k3 A2 t! u5 E
Dowload link:' y7 d9 O' v8 m

3 T" W: K% D+ M* z4 L9 x! YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 M* B2 X# R5 M) Q( X% w' w7 pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! ?# T# g+ q8 Q: I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., m$ D+ f6 p, |8 f& Y6 |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ Q2 p9 q2 E$ @; Z% Z4 K& r# DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ O0 u' P6 t- |# Z& HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 x5 \) ]1 Q9 N& Y& ]) w2 TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% K+ g' r3 u6 M8 TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; X  _* Q8 [% q1 o2 P  D: b# {( p2 QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" ]8 y! T4 t; p6 P: k3 a8 q, I4 OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ s: k; M, F/ ^: G, N$ _; @+ u7 c1 r; D ! Q* }* W9 q, |. U. X# O
OR
+ }0 `9 X4 s( t3 X 2 a7 R! S  b( e, i3 e9 f5 a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 S* X! o6 j( ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 Q0 J0 b! x$ E/ S  _% p  NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) H- k* h8 g6 x  i; S: v" V/ F4 R* JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' b/ Z# H. p# ^* q! e% [! D' IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ @! v6 j: T: p- V7 F# w4 pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& q5 V' m# o9 W  ^2 C8 S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ C, r& f. w7 \1 A+ I% H6 L0 ^$ w, M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. ?* R7 e, O1 j6 @+ c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* s  h8 \$ J- z+ z* iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 L" f* p* w5 q& x- R
: X' f; `) W6 ^- g! F' o OR
1 k4 ]% p- \9 X% t & b: r9 C4 c6 H0 u- w0 U8 Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 w# E% l4 L2 w& f3 [" X  e  \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- L% H! ?5 q; o2 ^& I" c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' q: f* L& c  J( [  N. Q3 R2 {, M: zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 Y. f9 Z& R2 j' rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( e, L# `5 v9 [) o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 [1 ]5 x' K8 r* {9 L: v, ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, J6 d" `$ Y6 {9 l* y' x+ Z0 `Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# Z  B& L+ n0 e! P4 P( R5 E" oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 W7 o" o( E" u8 H- r) pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
***** Chia sẽ với bạn bè bằng cách *****

Copy đường link dưới đây gởi tới Nick Yahoo bạn bè !

Rank: 1

Đăng lúc 21-8-2013 10:23:58 |Hiện toàn bài
hướng dẫn sự dụng được không anh

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Một dịch vụ của

Các dịch vụ khác: Space

Giao diện design by RedFlame

Lên trên Lên trên