Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục
Xem: 1675|Trả lời: 1

Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 29-1-2013 12:03:39 |Hiện toàn bài
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)5 K1 o6 O* L; t
! B& n. r* a" R
Waves là bộ Mastering chuyên nghiệp , được các nhà làm nhạc đánh giá cao về tính năng Mix âm thanh chất lượng của nó. Bộ Waves All Plugins Bundle Tổng hợp các plug-in hiệu chỉnh âm thanh của Kick, Bass, lead, synh, Vocal.................
4 T7 c! a! U* n4 MBất kỳ thể loại nhạc nào cũng có thể  sử dụng Bộ wave. Các nhà làm nhạc nổi tiếng thế giới như Tiesto, Armin van buuren , David Guetta, Avicii, Hardwell........đều sử dụng Bộ này để Mastering. 4 L2 y0 @* P" D/ K* R+ [. `0 v- y5 m
Ở nước ngoài , để có được bản quyền bộ này người làm nhạc sẽ phải mất cả nghìn đô.! ?1 X1 r/ ]2 p! d' D, o! r( V
Đây là bộ được rack từ những người Nga, được sử dụng vĩnh viễn., P% Q# _0 r) `0 M
) P) L7 \7 @# X+ \; I% k" w: G
Dowload hướng dẫn cài đặt (PDF): r! J* t. b7 W  S

4 _6 {: W# J! D9 \% z* UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: E0 L- h/ Y* X( `4 `# u
+ ?' l; z- w" B3 a0 Q7 _' {' tWaves All Plugins Bundle v9r4 x86 x64  [Bloomberg New Media]
' W8 k! K6 P/ v! R3 n% ESIZE: 868 (Mb)
$ u2 }! e+ P& R3 [: v10 part9 I! r+ q# d: D; ^8 j
/ v, L  X2 f& f- S3 S8 t+ D1 _
Dowload link:$ i( S8 w, @' V: G7 K6 T

5 ?3 ~3 ~0 Q7 Y" \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* x! w- K9 V' a  M. hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 U* F# k* M" F& h- J! D8 lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 W+ W1 m1 Q$ f, PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 i" q4 r' {8 ~# Z" NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., Y" {9 y* i$ Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% Q* {; |" ~& D0 P, H( L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 s2 Q' f. k* V" k/ gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. P, e! y! Z+ o8 \8 U* D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 p4 M& m' J1 D: @* lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( V. \& l+ ~2 d3 G
. K" F" v$ J( j% P1 p* J OR) z3 u5 \8 ?# A( R
; s9 w( e: V$ a: @6 {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: S: C) [) o% @2 H2 J( h1 o& X: h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 v3 \4 U9 U$ U0 U( F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. K2 L/ i5 x) |5 F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' Y; A) x( n. ^0 b9 DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 T8 d6 |6 ~- j; m4 HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( Y# N7 W$ p' g! T( O- m, h0 pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., m% {) E6 f9 @  t' F0 ^1 H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  Q  W* ~7 b) n9 y. OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 {+ X3 g  H4 s% W+ {& S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' n. f, d  X1 `0 P" ~2 C# Y
8 v; E( \- c" y  r5 [% G
OR
* ]* y" u2 i9 o: t% s6 p 4 I& L  U/ a8 G3 c  R, Q# S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% ]7 `- ^( m  f# [: W( t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 o+ @% J9 {- f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. l* o& _5 \, `* \+ T- |0 sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 e1 p- L- m  g: n8 {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 X+ [$ E  M# Z' Z3 D3 l) j; ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' y; Q& i5 C  qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) `" I/ R* R+ G' UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 H2 R9 k+ ^6 GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" O. u. V5 s& D  U) L, zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
***** Chia sẽ với bạn bè bằng cách *****

Copy đường link dưới đây gởi tới Nick Yahoo bạn bè !

Rank: 1

Đăng lúc 21-8-2013 10:23:58 |Hiện toàn bài
hướng dẫn sự dụng được không anh

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Một dịch vụ của

Các dịch vụ khác: Space

Giao diện design by RedFlame

Lên trên Lên trên