Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục
Xem: 1634|Trả lời: 1

Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 1

Đăng lúc 29-1-2013 12:03:39 |Hiện toàn bài
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
Waves All Plugins Bundle v9r4 (VST)
( W5 j  D& C! z+ V) v( y: U8 G$ F0 _( i* B) t6 b
Waves là bộ Mastering chuyên nghiệp , được các nhà làm nhạc đánh giá cao về tính năng Mix âm thanh chất lượng của nó. Bộ Waves All Plugins Bundle Tổng hợp các plug-in hiệu chỉnh âm thanh của Kick, Bass, lead, synh, Vocal.................: t- H1 Z# Z5 t1 ^# d
Bất kỳ thể loại nhạc nào cũng có thể  sử dụng Bộ wave. Các nhà làm nhạc nổi tiếng thế giới như Tiesto, Armin van buuren , David Guetta, Avicii, Hardwell........đều sử dụng Bộ này để Mastering.
( O3 d+ S# ]5 o9 QỞ nước ngoài , để có được bản quyền bộ này người làm nhạc sẽ phải mất cả nghìn đô.
( c2 t/ l( S2 d; \) J/ NĐây là bộ được rack từ những người Nga, được sử dụng vĩnh viễn.. S1 b. m5 h3 n( C) b0 Y
: z' n$ T9 Y$ i5 C
Dowload hướng dẫn cài đặt (PDF)
( y0 E! F$ q2 y; A. y 8 R9 e, L' R/ K+ N: a' t, [$ D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, C& g! g6 z$ g* I9 M " I7 H8 t( u2 ~
Waves All Plugins Bundle v9r4 x86 x64  [Bloomberg New Media]
4 Z- d, X* M" n$ O% ISIZE: 868 (Mb)
- ~1 H# S8 H( D6 K1 E- N10 part
- B! E. z* {9 T- `* c $ t) m4 I; H( X( H0 P) M6 N
Dowload link:
) j! n6 i# a4 ?5 M  X 5 r& q9 W* y6 M" [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 M* o# I! @# x, WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 ~+ y, j* o' C3 _, T, K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 d4 i/ }0 O) _0 h6 @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, z. Q7 o- K$ t! u$ vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* ?( ]3 H" g9 D6 v6 P* k3 hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, [2 I; i8 _/ \! I; z4 I, A- Q% r! NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( R& R0 V( A6 V# [4 gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! G" X% Q3 ^/ u& R- w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 G- K$ K$ D+ W  j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 U! B4 R8 M4 o# c1 O, z

# h; p% A1 h' w  w# K: l# R; _ OR/ \) R$ Q: j9 c& U

3 `5 Z1 B- B* n% wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( G) ~- Y: }' d3 Q$ E: g" \, }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ X3 R0 t1 g: o- }2 a- c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- r. D- C! }4 D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 U" {4 @  t5 X1 E9 PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 l7 Q; g( Y/ j  ^4 U' \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 f( x: \1 k" d- n" V6 B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 n$ v/ V( G* I- N) \  _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% t" l3 C) C+ r" ~. n( I2 KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, e* z0 g  ^% l% K) w9 j' S& j* B9 ?4 IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ r6 a3 g5 T4 c' V" K1 ?/ P
+ r( b; U5 x! b" m$ S+ e. Y; x2 q OR$ z, N5 ?* _; t1 e$ j& e# X! k1 U- V
) N+ F6 `5 w9 O  p+ n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 W/ G* |* n* l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" T8 _( b; a; s" ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* z5 Y/ }% }4 P3 k" gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" d( n, x. }: O6 g5 iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 \) Q$ F/ L9 G9 a: GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* ~/ x/ L/ {( I+ x9 M" ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) X  e9 l2 u/ g% Z2 u. ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: g9 x8 ?* ^5 RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# E% N  C' m1 B+ \4 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
***** Chia sẽ với bạn bè bằng cách *****

Copy đường link dưới đây gởi tới Nick Yahoo bạn bè !

Rank: 1

Đăng lúc 21-8-2013 10:23:58 |Hiện toàn bài
hướng dẫn sự dụng được không anh

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Một dịch vụ của

Các dịch vụ khác: Space

Giao diện design by RedFlame

Lên trên Lên trên