Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục
Yêu thích |Tạo

Phòng chờ duyệt [Beat] Hôm nay: 0|Chủ đề: 0

Thu/Mở

Diễn đàn con

<b>Phòng Up Beat</b>

Phòng Up Beat

Các thành viên Post Beat ở Box này và chờ để duyệt.
Beat sau khi duyệt xong sẽ được cộng thêm từ 1 đến 100 PB tuỳ vào Beat.

MOD: muabeat

1104 / 1105
Beat Rap

Beat Rap

454 / 695
Ra đi - Lil shady 11-4-2015 12:54:10 kenzo_shan

Một dịch vụ của

Các dịch vụ khác: Space

Giao diện design by RedFlame

Lên trên Lên trên